Lena Willemark

 

brus 041 lena willemark_blaferdi coverLena Willemark
Blåferdi/Den blå färden
Brus 041

Att få i uppdrag att skriva ett beställningsverk åt Sveriges Radio är oftast förbehållet kompositörer verksamma inom nutida klassisk musik. 2014 gick det prestigefyllda uppdraget till Lena Willemark.”Just den här senhösten för två år sedan, läste jag Siri Hustvedts bok ”Den skakande kvinnan”. Jag hade precis kommit till de sista – helt hisnande – sidorna när jag fick ett samtal från Mats Einarsson på Sveriges Radio, där han undrade om jag kunde tänka mig att skriva ny musik, ett beställningsverk, till EBU-festivalen kommande sommar.

Jag sade ja och så började resan.
Den blå färden – Blåferdi.
Jag skrev både i dagens ljus och i nattens mörker, rakt berättande likväl som sökande blå.
Och min önskekonstellation av folkmusiker till denna svit gick i uppfyllelse!”

Lenas texter på Blåferdi är genomgående skrivna, och sjungna, på älvdalsmål. Musiken är delvis genomkomponerad men här finns också utrymme för improvisation. Alltsammans skrivet av och för Lena Willemarks sång och fiol och en handplockad grupp folkmusiker; Mia Marin, 5-strängad fiol, Emma Reid, fiol, Mikael Marin, 5-strängad viola, Leo Sander, cello och Tina Quartey, slagverk.

Verkets uruppförande ägde rum den 28 juni 2014 i Rättvik under EBU-festivalen Euro Radio Festival som direktsändes i flera länder. Redan då fanns planer på att spela in, ge ut och turnera med Blåferdi och i slutet av oktober 2015 blev dessa verklighet när samma grupp musiker gick in i Atlantis-studion för att spela in musiken. I november mixade vi hemma i brus & knasters studio och efter mastring och omslagsjobb i januari 2016 ligger nu Blåferdi/Den blå färden/The Blue Journey färdig.

“Runt och under den ö som är den där jagmedvetne historieberättaren finns ett vidsträckt hav av omedvetenhet
av det som vi inte vet, aldrig kommer att få veta eller har glömt.”
         ( S.Hustvedt , ”Den skakande kvinnan”)

Lena Willemark är en av svensk folkmusiks absoluta centralgestalter. Under eget namn och bland annat tillsammans med Ale Möller i konstellationer som Nordan-projektet och Frifot har hon varit avgörande i spridningen av den svenska folkmusiken över världen. Hennes roll som förebild för yngre generationer svenska folkmusiker går inte att överskatta. Samarbeten med några av de allra främsta i nutida klassisk musik som Karin Rehnqvist och i jazzsammanhang med namn som Anders Jormin, Elise Einarsdotter och Gals & Pals visar på en konstnärlig bredd som gör Lena Willemark till en våra allra mest mångsidiga och genreöverskridande artister.

Lena Willemark “Blåferdi” CD 160.- inkl frakt

English

When the Swedish Radio commisions a new musical work the assignement is almost always reserved for composers active in the field of contemporary classical music. In 2014 the prestigious assignment was given to Swedish folk music legend Lena Willemark. Two years ago, in the late autumn of 2013, I read Siri Hustvedt’s book The Shaking Woman. I had just got to the last – totally amazing – pages when I received a call from Mats Einarsson at the Swedish Radio. He wondered if I could consider writing a new work, a commission, for the Euroradio Folk Festival the following summer. I said yes, and so the journey began.

The Blue Journey, Blåferdi.

I wrote by the light of day and through the dark of night, straightforward story-telling as well as searching the blue depths.

And my wish list of folk musicians for this suite came true!

Lena’s lyrics on Blåferdi are written, and sung, in Elfdalian, a Swedish minority language. The music consist of through-composed parts with room for improvisation. Written for Lena Willemark’s voice and violin and a select group of folk musicians; Mia Marin, 5-string violin, Emma Reid, violin, Mikael Marin, 5-string viola, Leo Sander, cello and Tina Quartey, percussion.

The first performance of Blåferdi took place June 28th 2014 during the EBU Euro Radio Festival which was broadcasted live in several countries. Already then plans to record an album and to tour with Blåferdi were in place. In October 2015 this was realised when the same group of musicians entered Stockholm’s legendary Atlantis studio to record. In November we mixed the album in the brus & knaster studio.

“Around and beneath the island of that self-conscious storyteller is a vast sea of unconsciousness, of what we don’t know, will never know, or have forgotten.”
              (S. Hustvedt, “The Shaking Woman or a A History of My Nerves”)

Lena Willemark is one of the Swedish folk music scene’s most pivotal figures. Under her own name and in constallations like The Nordan project with Ale Möller and Frifot she has been a decisive force in the bringing Swedih folk music out into the world. Her postion as a role model for a younger generation of Swedish folk musicians is impossible to over-estimate. The sheer breadth of her artistry make her one of Sweden’s most versatile and genre-crossing artists.

 

CD + shipping